Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков Apk For Download Android

Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков Apk For Download Android

App Information of Сынган Кылыч - Төлөгөн Касымбеков

App Name Сынган Кылыч - Төлөгөн Касымбеков v
Genre Apps, Education
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update2020-03-27T00:00:00.000Z
Package Namekg.nooken.book.broken.sword
Rating
Installs50K+

Description of Сынган Кылыч - Төлөгөн Касымбеков

Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков Apk latest version download for Android. Here we have uploaded the Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков for Android . If your phone meets the minimum requirements, so you can directly download this game from our website. Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков (kg.nooken.book.broken.sword) is listed in the Google Play store officially.

Do you want to download Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков Apk New Version for Android? Well, this is the newest and latest version of the official Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков uploaded from the Google Play Store. We have included the direct download link in the above section. It’s very easy to download and install this game on your Android that’s run minimum Android version.

 

Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков

 

Download the app from the above download link using your favorite browser and click on install to install the app. Do not forget to allow app installation from unknown sources. We provide an official direct download link with hight speed download. Please be aware that we only share the original, free and pure apk installer file for Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков Apk without any modifications.

All the apps & games included here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков is the property and trademark from the developer listed in the above section. You could visit the developer Team official website to know more about the company/developer who developed this.

 

Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков for Android

Бул роман кыргыз элинин улуттук тарыхындагы өзүнчө бир доор – Кокон хандыгы мезгилиндеги элдин коомдук абалын көркөм сүрөттөгөн тарыхый роман. Чыгармада айрым коомдук өнүгүүнүн терең катмарларына жасалган тарыхый экскурстарды эске албаганда да, Алим хан такка олтурган 1801-жылдан Исках-Болот хан даргага асылган 1876-жылга чейинки 75 жыл ичиндеги элдин башынан өткөн окуялар чагылдырылган. 75 жыл бир кылымга жакын убакытта элдин күрөшү, мүдөөсү, ойлоп тапкан амалы бир максатка багытталган. Ал – өз алдынча, көз карандысыз мамлекет куруу, улултук намыстын туусун бийик кармоо, улуттук эркиндикти эңсөө. Жазуучу эркиндиктин, көз карандысыздыктын символу катары канаттуунун падышасы – бүркүттү тандаган. Элдин эркиндиги хандык тарабынан тушалып, журт кыйналган мезгилдин жеке көрүнүшү. Колунан бүркүтү учуп, кайра өзүнө кол салып, көзүн оё чокуган Сарыбай мүнүшкөрдүн трагедиясы аркылуу берилген. Жазуучу өзү тутунган бул идеяны ишке ашыруу үчүн Сарыбайдын трагедиясы менен гана чектелбейт. Жалаң салык салуу менен элди сокур Сарыбайдай жүдөтүп, карайлаткан Кокон хандыгын кулатуу үчүн болгон күрөштө эл ичинен суурулуп чыккан кол башчы Исках-Болот хан «Бүркүт план» түзөт. «Бүркүт план» менен элдик көтөрүлүштүн күчү көркөм сүрөттөлөт. Ошону менен бирге Исках колго түшөөр күнү кароол таштын үстүнө чыгып, өз «ааламын» тегерете тиктеп турганда кайдан-жайдан бүркүт учуп келет. Бүркүттөй эркиндикти эңсеген Исках-Болот мындай дейт: «Оо кайран баатырдыктын, бийиктиктин кырааны. сөөлөтүн кара, келбетин кара…»

 

Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков Apk Download

 

Well, from this segment you can complete the Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков download for free. You don’t need to root your Android phone for Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков Apk. I have provided the fastest download links below. If you are facing issues with download then leave a comment below.

Unfortunately, if you get any problem with this download link then write a comment below. We will update the link as soon as possible. And our team will keep adding the new version official download link. Don’t forget to come back for downloading the new version.

Google Play Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=kg.nooken.book.broken.sword

More App/Game:

 

How to Install Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков on Android?

 

You just need an Android Smartphone with little space on your Phone Memory or SD Card. It won’t require superuser access for installing it on your smartphone. Once you are ready, you can simply follow the steps and install it on your phone.

Step-1: First of all, you have to enable settings to install the application from a third party. For this, you have to follow these simple steps. Simply go to the setting page on your Android device. Now scroll down and navigate for the security and tap on it.

Step-2: Then go to settings then find the “unknown sources” tab and enable it. In some devices, it is located in privacy settings, while in others it is available in fingerprint settings.

Step-3: Once the download is complete, you have to locate the downloaded file on your smartphone. You can open your SD Card using ES File Explorer Apk.

Step-4: Once you have found the file, tap on it. Now the installation process for the application will start. If your phone is showing any warning just ignore it and install it anyway.

Step-5: After that, you will get to see an Install button. Simply tap on the “Install” option. (Now your smartphone will take a few moments to install the application.

Step-6: Once the app is installed, you will see an Open button. Tap on the “Open” button, and you are all set to use the application. If the installation process giving any error just let me know in the comment section. I will help you with the installation.

 

Wrapping Up:

 

As it is an open-source app, you can download Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков Apk for free. Well, It is going to take your Сынган Кылыч – Төлөгөн Касымбеков experience to a whole new level. It has a bunch of ultra-cool features.

We hope you like the post, share it with your friends and family, they will also find it useful. Still, want to ask anything? Leave your precious feedback below in the comments box. I will get back to you soon. You may bookmark our website Apkpcwin.com for new apps and games.

Leave a Reply

Your email address will not be published.