Қуръон – O’zbek tilida Qur’on Apk for Android

- Ozbek tilida Quron Apk for Android

Қуръон – O’zbek tilida Qur’on Apk V9.0 Free Download for Android. Here is the direct download link of this App. Everyone can download it from this website. Because today We are going to share Қуръон – O’zbek tilida Qur’on 9.0 for you. If your phone meets the minimum requirements, so you can directly download this game from our website. Although, Қуръон – O’zbek tilida Qur’on (quran.uzbek.tajik.koran.islamic) is listed in the Google Play store officially.

Do you want to download Қуръон – O’zbek tilida Qur’on Apk? So, this is the newest and latest version of the official App uploaded from Google Play Store. We have included the direct download link in the above section. It’s very easy to download and install this game on your Android that’s run minimum Android 4.1 and up versions.

 

Қуръон – O’zbek tilida Qur’on

 

Download the app from the above download link using your favorite browser and click on install to install the app. Do not forget to allow app installation from unknown sources. We provide an official direct download link with hight speed download. Please be aware that we only share the original, free, and original Apk installer file for Қуръон – O’zbek tilida Qur’on Apk 9.0 without any modifications.

All the apps & games included here are for home or personal use only. If any apk download infringes on your copyright, please contact us. Қуръон – O’zbek tilida Qur’on is the property and trademark from the developer listed in the above section. You could visit the developer Team official website to know more about the company/developer who developed this.

 

Қуръон – O’zbek tilida Qur’on for Android

Қуръон (арабӣ: أَلْقُرآن‎ [qur’an] ал—Қуръон) — китоби бузург ва муқаддаси мусулмонони ҷаҳон мебошад.

Ба пайғамбари ислом ҳазрати Муҳаммад (с) нозил шудааст. Иборат аз 114 сура ва 6236 оят аст.
Сураи калонтарини Қуръон сураи Бақара.
Бузургтарин ояти Қуръон Оятал-курсӣ мебошад.
Бузургтарин калимаи Қуръон Лаястахлифаннах, ум (сураи Нур ояти 55) мебошад.

——-

Qurʼon tarjimalari

Qurʼon 12-asrdan Yevropa xalqlari tillariga, jumladan, lotin tiliga tarjima qilina boshlangan. Fransuz sharqshunosi Andre dyu Riye tomonidan qilingan fransuz tilidagi tarjimasi 1647 yil Parijda chop etildi. Shu tarjima asosida Pyotr I buyrugʻiga binoan Qurʼon rus tiliga oʻgirildi va 1716 yil Peterburgda chop etildi. Fransuzcha tarjima koʻp tillardagi nashrlarga asos boʻldi.

Qurʼon 18-asr boshlarida Yevropa xalqlari tillaridan, 19-asr oʻrtalaridan arabcha asl matndan rus tiliga tarjima qilingan. Arabchadan G.S.Sablukovning dastlabki ruscha tarjimasi Qozonda 3 marta (1878, 1894, 1907) nashr qilingan. Qurʼonning rus tilidagi adekvatik-adabiy tarjimasi ilmiy izohlari bilan akademik I.Yu.Krachkovskiy tomonidan amalga oshirilgan va uning vafotidan keyin (1963) nashr qilingan.

Hozirgi kunga qadar Qurʼonga 1700 xil tafsir yozilgan. Jumladan, Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning bir necha jilddan iborat „Tafsiri hilol“ nomli asari (Toshkent, 1992—2005), Abdulaziz Mansurning „Qurʼoni karim maʼnolarining tarjima va tafsiri“ (Toshkent, 2004) oʻzbek tilida chop etilgan. Qurʼon 1000 dan ortiq tilga tarjima qilingan. Oʻzbekiston mustaqillikka erishgandan keyin Alouddin Mansurning „Qurʼoni karim“ning oʻzbekcha izohli tarjimasi (Toshkent, 1991), Abdulaziz Mansurning „Qurʼoni karim maʼnolarining tarjimasi“ (Toshkent, 2001), Mutallib Usmon va boshqalarning „Qurʼoni karim. Tarjima va ilmiy-tarixiy izohlar“ (1-kitob, Toshkent, 2004) kitoblari chop etildi. Shuningdek, koʻzi ojizlar uchun Qurʼonning boʻrtma harflar (brayl yozuvi)da alohida 8 jildli kitobi nashr qilindi (2004).

Tarixi

Islom tarixiga oid manbalarda keltirilishicha, Qurʼon nozil boʻlishi milodiy 610-yil boshlangan. Muhammad paygʻambar 40 yoshda Makka shahri yaqinidagi Hiro gʻorida chuqur tafakkurga berilib oʻtirgan bir paytda Jabroil farishta „Iqroʼ“ („Oʻqi“) deb boshlanuvchi „Alaq“ surasining avvalgi 5 oyatini keltirdi. Bu jarayon Makkada 13 yil, Madinada 10 yil, hammasi boʻlib 23 yil davom etgan. Qurʼonning nozil qilinishi islom aqidasi boʻyicha ramazon oyining 27-kuniga oʻtar kechasi yuz bergan. Shuning uchun ham bu oy muqaddas hisoblanib, roʻza tutilgan kunning 27-kechasi laylatul-qadr, yaʼni qadrli, ilohiy qudrat namoyon boʻladigan, bandalarning bir yillik taqdiri hal qilinadigan (qadr — taqdir, oʻlchov) tabarruk kecha deb ulugʻlanadi.
Қуръон (арабӣ: ألقرآن [quran] ал-Қуръон) – китоби бузург ва муқаддаси мусулмонони ҷаҳон мебошад.

Ба пайғамбари ислом ҳазрати Муҳаммад (с) нозил шудааст. Иборат аз 114 сура ва 6236 оят аст.
Сураи калонтарини Қуръон сураи Бақара.
Бузургтарин ояти Қуръон Оятал-курсӣ мебошад.
Бузургтарин калимаи Қуръон Лаястахлифаннах, ум (сураи Нур ояти 55) мебошад.

——-

Tarja their Qur’o

Qur’o in the 12-century Yevropy to FOLK tillarig of from jumla, from lot to qilu the boshlang the tilig Tarja. Fransuz sharqshuno Andre Ria dy tomoni from qilingan fransuz tilidag Tarja in the year 1647 Parij chop was ethyl. Shi Tarjan to associating the Pyotr I buyrug’ig binomial the Qur’o Russian tilig to o’giril was va 1716 Chopin was Peterburg ethyl. Fransuzch Tarja nashrlarg to ko’p tillardag of the asos was BO.

Qur’o 18-as in the boshlari Yevropy FOLK from tillari, 19-as the original from Matn rus o’rtalari from arabch tilig Tarja to qilingan. Arabcha from g.s.sablukovning dastlab on March 3, Rusche Tarjan be Qozo to (1878, 1894, 1907), Nash qilingan. Rus Qur’onning tilidag the adekvatik-adabiy Tarjan be ilmiy IZOHAN of silane from academic ı.yu.krachkovskiy tomoni amalga oshirilg va uning kein from vafoti (1963), Nash qilingan.

Hozirg kung tafsir of Qader Qur’ong 1700 xiller yozilg that. From Jumla, Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning a nech from jild iborat “Tafsir of hilol” nonyl the asari (Toshkent 1992-2005), Abdulaziz Mansurning “Qur’o the karim ma’nolarining Tarja va tafsir of” (Toshkent, 2004) o’zbek Tilia in chop ethylguanine that. Qur’o ortiq tilgen Tarja from 1000 to qilingan. O’zbekiston mustaqillikk to erishg than kein you Aloud Mansurning “karim the Qur’o” ninguna O’zbekcha izohl Tarja the (Toshkent, 1991), Abdulaziz Mansurning “Qur’o the karim ma’nolarining Tarja be” (Toshkent, 2001), Mutallib Usmo va boshqalarning “karim the Qur’o. Tarjan va ilmiy-tarixiy IZOHAN are “(1-KITOB, Toshkent, 2004) was KITOB chop ethyl. Shuningdek, ko’z the ojiz on uch of the letters are Qur’onning bo’rt (brayl yozuv) was qilu 8 jildl the KITOB of the Aloha Nash (2004).

the Tarix

Islom tarixig mancopper in the absense of keltirilishich, Qur’o the nozzle milodiy bo’lish of the 610-year boshlang. Muhammad payg’amb 40 yoshd to Makka Shahri yaqinidag Hiro in g’ori Chuqi is tafakkurg to berilib o’tirg a paytd to Jabroil in Farish “Iqro'” ( “O’q of”) deb boshlanuvch the “Alaq” surasining avvalg 5 was bald the Oyat. This jarayo’s Makkai in 13 years, Madina 10 years, 23 years davon bo’lib crude to the ETG. Qur’onning nosyl qilinish the islo I aqida the bo’yich to Ramazon oyining 27-Kunig kecha the face of the Bergen o’t. Shuning uch crude this vote muqaddas hisoblanib, ro’z to tutilg the Künning 27-kecha the laylatul-QADR, or the qadrl of ilohiy qudrat namoyo the bo’ladig that, bandalarning one year taqdir hal qilinadig the (QADR – is taq, o’lchov) tabarruk kech debe was ulug’lana.
O’qing
Tinglang
Ozod
Internet yo’q
Muqaddas so’zlar
Ulashish
Хонед
Гӯш кардан
Ройгон
Интернет нест
Калимаҳои муқаддас

 

Қуръон – O’zbek tilida Qur’on Apk Download

 

After you enable the installation of APK files on your Android, you can proceed further. After this, you have to download the latest version of APK for your Android Device. This APK file will allow us to install the Google Find My Device app store on Android.

You can click on the below button to complete the Қуръон – O’zbek tilida Qur’on download process and then install it on your Android device. The best part about this download link is that you can get Қуръон – O’zbek tilida Qur’on Apk for entirely free.
Download from Google Play.

Google Play Official Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=quran.uzbek.tajik.koran.islamic

More Apps:

 

How to Install Қуръон – O’zbek tilida Qur’on on Android?

 

You just need an Android Smartphone with little space on your Phone Memory or SD Card. It won’t require superuser access for installing it on your smartphone. Once you are ready, you can simply follow steps and install it on your phone.

Step-1: First of all, you have to enable settings to install the application from a third party. For this, you have to follow these simple steps. Simply go to the setting page on your Android device. Now scroll down and navigate for the security and tap on it.

Step-2: Then go to settings then find the “unknown sources” tab and enable it. In some devices, it is located in privacy settings, while in others it is available in fingerprint settings.

Step-3: Once the download is complete, you have to locate the downloaded file on your smartphone. You can open your SD Card using ES File Explorer Apk.

Step-4: Once you have found the file, tap on it. Now the installation process for the application will start. If your phone is showing any warning just ignore it and install it anyway.

Step-5: After that, you will get to see an Install button. Simply tap on the “Install” option. (Now your smartphone will take a few moments to install the application.

Step-6: Once the app is installed, you will see an Open button. Tap on the “Open” button, and you are all set to use the application. If the installation process giving any error just let me know in the comment section. I will help you with the installation.

 

Final Words:

 

Well, that’s was all about Қуръон – O’zbek tilida Qur’on Apk download, the installation process for Android Smart Phone, PC, and Mac. To stay updated, you should download the new version of Қуръон – O’zbek tilida Qur’on. We have inserted the official Download Link For everyone. And everyone can download this app for free.

If you have any questions, so feel free to comment below. We will reply to you soon! Thank you so much for using Apkpcwin.com.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *