Politie Apk Download for Android, PC

Politie Apk Download for Android PC

Download Politie Apk Latest Version (V4.2.1) for Android: Do you want to download Politie for your phone? So you can directly download the original apk Latest Version 4.2.1 file from this page by clicking the download link. This is the updated latest version of Politie (nl.politie.consumentenapp) and we providing you a safe direct download link.

If you looking for Politie Apk for Android, so this is the best place. Because today we are going to share Politie 4.2.1 for Android. If your phone runs with at least 4.2 Android versions, so you can download this app and install it on your Phone.

Politie

It is very easy to download and install this apk file on your mobile phone. You can download the app using your favorite browser (Chrome, Opera, UC browser and others) and click on the downloaded app to install it on your phone. Do not forget to allow app installation from unknown sources.

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Politie Apk is the property and trademark from the developer. You could visit the developer website from the above section to know more about the company/developer who developed this.

Politie Apk Features

**Dit is de officiële app van de Nationale Politie**

De politie stelt deze app gratis beschikbaar. Wat kunt u met de app?

In de buurt

• Snel een melding of een tip sturen over bijvoorbeeld een verdachte situatie, inclusief een foto of video.
• Wijkagenten zoeken, zodat u weet wie de plaatselijke contactpersoon is.
• Politiebureaus zoeken. U kunt het adres, postadres, de openingstijden en eventuele extra informatie van politiebureaus lezen.
• Vermiste en gezochte personen zoeken, zodat u op de hoogte bent van de vermissingen en gezochte personen in uw omgeving.

Checken

• U kunt (ver)kopersgegevens checken voordat u met iemand zaken doet via een handelssite of webshop. U kunt met de app controleren of er meldingen over het emailadres, IBAN, telefoonnummer of website van deze (ver)koper zijn gedaan.
• Checken of producten gestolen zijn. Controleer voor u iets tweedehands koopt of het aangeboden product bij de politie als gestolen geregistreerd staat. In deze functionaliteit kunt u met de camera van uw mobiel barcodes en/of kentekens scannen om deze te controleren. Ook kunt u handmatig unieke serienummers invoeren en controleren op diefstal. (zie ook stopheling.nl)

Bellen

• Telefonisch contact opnemen via spoed en geen spoed nummers.

De app zal in de toekomst verder worden uitgebreid met nieuwe functies.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze app? Gebruik het feedbackformulier in de app.
** This is the official app of the National Police **

The police make this app available for free. What can you do with the app?

Near

• Quickly send a report or a tip about, for example, a suspicious situation, including a photo or video.
• Find neighborhood agents so you know who the local contact is.
• Find police stations. You can read the address, postal address, opening hours and any additional information from police stations.
• Find missing and wanted people so that you are aware of the missing persons and wanted people in your area.
 

Check

• You can check buyer / seller data before doing business with someone via a trading site or webshop. You can use the app to check whether reports have been made about this seller’s email address, IBAN, telephone number or website.
• Check whether products have been stolen. Before buying something second-hand, check whether the offered product is registered as stolen by the police. In this functionality you can scan barcodes and / or license plates with the camera of your mobile to check them. You can also manually enter unique serial numbers and check for theft. (see also stopheling.nl)
 

Dial

• Contact us by telephone via urgent and no urgent numbers.
 

The app will be further expanded with new functions in the future.

Do you have questions and / or comments about this app? Use the feedback form in the app.

Politie Apk Download for Android, PC

If you are really interested to download this app, so I am here to help. You will find the latest version link for Politie download in this section. While you can find different download links for this app, most of them are outdated. If you have an older version of the app on your Android device, it might not work every time.

So, I will recommend you download it via the below direct link. So, if you want to try out the app on your device, you can click on the below button. Doing so will download the APK file of the Politie app on your device.

Google Play Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.politie.consumentenapp

You May Also Like:

Politie Apk Installation Process

Like the installation of all the App, Politie Apk has similar steps for installation, let’s go through them. Firstly you have to “enable the unknown sources” as this is a third-party application.
Enabling it is simple you will have to go to the phone “settings”. Then tap on “Security” and now tap on the unknown sources to allow it.

This application works on both rooted and non-rooted Android phones. Politie Apk works mostly on Android devices so if you have iPhone, Windows Phone, PC, Mac OS or blackberry phones you might have better luck using it.

Step-1: Download the Politie from the above links. I have given a Direct Download Link of the official app with the Latest Version.

Step-2: Now just you need to install it as you do with other apps. You can open your phone’s file explorer and locate the application. Or else you can download ES File Explorer Apk and use it. It is available on the Google play store.

Step-3: Once you see the Apk file on the screen just tap on it, then click on the install button at the bottom. The installation process might take a few seconds. After that, it will display that the app has been installed.
So these are the steps that you have to follow to install the APK.

However, while installing the APK, the phone might block the process. But not to worry, tap on the Allow button to continue with the installation process.

Conclusion:

So, that’s was all about Politie Apk download, the installation process for Android Smart Phone. To stay updated, you should download the new version of Politie. We have inserted the official Download Link For everyone. And everyone can download this app for free. If you have any question, so feel free to comment below. We will reply to you soon!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *